Konwersja wierzytelności na akcje w postępowaniu restrukturyzacyjnym

on

W praktyce stosunkowo często zdarzają się propozycje układowe przewidujące konwersję wierzytelności na akcje dłużnych spółek. Takie rozwiązania są bardzo interesujące, jednak wierzyciele powinni pamiętać o kilku aspektach objęcia takich akcji.

Ważne informacje przy konwersji wierzytelności na akcje dłużnych spółek

Ponadto, zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami z Prawa restrukturyzacyjnego, prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje uregulowania Kodeksu spółek handlowych – w zakresie czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do spółki, objęciem udziałów lub akcji oraz wniesieniem wkładu. Jest to znaczne ułatwienie w istotny sposób usprawniające proces konwersji wierzytelności na akcje w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Co jeszcze należy wiedzieć o konwersji wierzytelności?

Z punktu widzenia wierzyciela, który ma stać się akcjonariuszem, istotne jest także ustalenie od kiedy nowe akcje uczestniczą w dywidendzie, oraz jaka jest treść statutu dłużnej spółki – co umożliwi ocenę, czy wierzyciel – a w tym obligatariusz – będzie zainteresowany konwersją jego wierzytelności i trwaniem w spółce, czy też będzie w niedługim czasie po finalizacji całej operacji szukał zainteresowanego nabywcy na posiadane akcje. (Czytaj także: Defense file: definicja).

artykuly