Kilka słów wstępnych o przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku

on

Przymusowa restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku

W mediach bardzo dużo uwagi poświęcono ostatnio wszczęciu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny pierwszej w Polsce przymusowej restrukturyzacji.

Przymusowa restrukturyzacja jest czasem mylona z upadłością oraz z restrukturyzacją prowadzoną w ramach jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych uregulowanych w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne.

Rzeczywiście, w początku obowiązywania Prawa restrukturyzacyjnego, restrukturyzacja banków była możliwa w ramach tego reżimu prawnego.

Niemniej w dniu 09.10.2016 r. zasadniczo weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, która implementowała do polskiego porządku prawnego Dyrektywę BRR przewidującą dla banków specjalną procedurę resolution.

W przypadku Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, BFG zdecydowało się skorzystać z instytucji pomostowej, czyli instrumentu przymusowej restrukturyzacji. Zakłada on wykorzystanie podmiotu, którego jedynym akcjonariuszem lub podmiotem dominującym jest BFG, utworzony w celu przeniesienia na ten podmiot praw udziałowych podmiotu w restrukturyzacji, jego przedsiębiorstwa albo praw majątkowych lub zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji w celu kontynuowania w całości lub części działalności prowadzonej przez podmiot w restrukturyzacji. Instytucją pomostową jest Bank Nowy BFG S.A.

Najprościej pisząc, instrument instytucji pomostowej polega na niejako podstawieniu innego podmiotu, który w zamierzeniu ma przejąć działalność podmiotu restrukturyzowanego.

Pozostałe instrumenty przymusowej restrukturyzacji, które mogły być zastosowane przez BFG to:

  1. Przejęcie przedsiębiorstwa;
  2. Umorzenie lub konwersja zobowiązań;
  3. Wydzielenie praw majątkowych.

Instrumenty te są stosowane w celu utrzymania stabilności finansowej, w szczególności przez ochronę zaufania do sektora finansowego i zapewnienie dyscypliny rynkowej, a także ochrony deponentów i inwestorów i środków powierzonych podmiotowi restrukturyzowanemu przez jego klientów.

Będziemy przyglądać się przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku. Zachęcamy również do lektury podstawowych pojęć z zakresu prawa restrukturyzacyjnego na naszym blogu, m.in. DStI: definicja oraz FPA: definicja.

artykuly