Aktualności

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Klienta Kancelarii

  

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 07.09.2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył przyspieszone postępowanie układowe Klienta Kancelarii – dużej spółki publicznej z branży kolportażu prasy. Tym samym, Sąd przychylił się do wniosku sporządzonego przez Kancelarię, uwzględniającego układ częściowy z największą grupą wierzycieli, a w […]

Ślubowanie radcowskie Mec. Adama Królika

  

Z dumą informujemy, iż w dniu 10.07.2018 r. Adam Królik – po zdaniem egzaminie radcowskim oraz ukończonej aplikacji w OIRP w Krakowie – złożył ślubowanie i tym samym został radcą prawnym. Gratulujemy i życzymy dalszych licznych sukcesów!

Ślubowanie Mec. Anny Czarnoty

  

Z dumą informujemy, iż Mec. Anna Czarnota w dniu 25.06.2018 r. złożyła ślubowanie radcy prawnego, po zdanym egzaminie radcowskim, jako jeden z najlepszych aplikantów Izby Warszawskiej. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Prawnicy Kancelarii szkolą Urząd Miasta Krakowa

  

Z przyjemnością informujemy, że prawnicy naszej Kancelarii – Mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz Mateusz Kaliński, LL.M. – prawnik, w dniu 30.05.2018 r. przeprowadzili szkolenie Pracowników Urzędu Miasta Krakowa z regulacji upadłości konsumenckiej w odniesieniu do wierzytelności alimentacyjnych oraz z tytułu świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem […]

Projekt zmian w Prawie upadłościowym w konsultacjach publicznych

  

Informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt obszernych zmian w Prawie upadłościowym, głównie w zakresie upadłości konsumenckiej: link  Przy tworzeniu projektu, jako ekspert zewnętrzny, brał udział Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. Projekt znajduje się obecnie w fazie konsultacji publicznych, przewidziano w nim m.in. wprost, iż instytucja pre-packu będzie dostępna […]

RODO: Publikujemy zasady przetwarzania danych osobowych

  

  ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH przez Kancelarię Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego TATARA i Współpracownicy – wypełnienie obowiązku informacyjnego na podstawie art. 13 RODO –   1. Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem danych osobowych jest Karol Tatara, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Karol Tatara Kancelaria Radcy Prawnego, adres: ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków (dalej: […]

Zawarcie jednego z pierwszych w Polsce układów w upadłości z udziałem Kancelarii

  

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria skutecznie doradzała w zawarciu pierwszego w Sądzie upadłościowym w Krakowie i jednego z pierwszych w Polsce układów w upadłości. Jest to nowa instytucja prawna, możliwa do wykorzystania od 01.01.2016 r., polegająca na zawarciu układu w postępowaniu upadłościowym, które po nowelizacji z 2015 r. ma co do zasady charakter likwidacyjny i […]

Rozdział dot. Polski w ICLG 2018 autorstwa prawników Kancelarii

  

Z przyjemnością informujemy, iż Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz Mateusz Kaliński, LL.M. opracowali rozdział dot. Polski w międzynarodowym przewodniku po prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym ICLG 2018. Z publikacją można zapoznać się pod poniższym linkiem (po angielsku): ICLG_2018

Prawnicy Kancelarii pomyślnie zdali egzamin radcowski

  

Z przyjemnością informujemy, iż prawnicy naszej Kancelarii – Anna Czarnota oraz Adam Królik z pozytywnymi wynikami zdali tegoroczny egzamin radcowski. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju zawodowego!