Aktualności

Kolejny zatwierdzony pre-pack z udziałem Kancelarii

  

Z przyjemnością informujemy, ze Kancelaria doradzała inwestorowi w kolejnym zatwierdzonym pre-packu, tym razem w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Upadłość została ogłoszona w stosunku do spółki z branży informatycznej, a projekt prowadzili Mec. Tadeusz Grzesiak i Mec. Adam Królik pod nadzorem Mec. Karola Tatary.

Kancelaria szkoli Bank z prawa restrukturyzacyjnego

  

Prawnicy Kancelarii – mec. Karol Tatara oraz Mateusz Kaliński, LL.M., mieli w ostatnim czasie przyjemność szkolić jeden z wiodących polskich Banków z zakresu prawa restrukturyzacyjnego.

Doradztwo Kancelarii przy ogłoszeniu upadłości Kefirek S.A.

  

Kancelaria doradzała Kefirek S.A. – dużej spółce z branży sprzedaży detalicznej, prowadzącej sieć sklepów spożywczych w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, a w tym w zawieszeniu postępowań egzekucyjnych na etapie zabezpieczenia majątku dłużnika. Doradztwo prawne przy procesie o upadłość – Kefirek S.A. Dzięki doradztwu Kancelarii udało się sprawnie przeprowadzić postępowanie oraz ogłosić upadłość, która chroni […]

Szkolenie dla Podkarpackiego Klubu Biznesu z udziałem mec. Tatary

  

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26.03.2019 r. mec. Karol Tatara, wspólnie z mec. Wojciechem Wandzlem oraz mec. Grzegorzem Pobożniakiem z Kancelarii KKG przeprowadzili w Rzeszowie szkolenie dla Podkarpackiego Klubu Biznesu na temat odpowiedzialności za długi w biznesie.

Zatwierdzenie pre-packu przez Sąd upadłościowy w Bielsku-Białej z udziałem Kancelarii

  

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria doradzała dłużnikowi – dużej spółce z branży wydobycia surowców oraz inwestorowi w skutecznej modyfikacji złożonego wniosku w Sądzie upadłościowym w Bielsku-Białej dotyczącym zatwierdzenia warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack). Tryb zatwierdzenia pre-packu przez sąd w Bielsku-Białej Jest to kolejny zatwierdzony przez sąd upadłościowy pre-pack, w którym  […]

Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa PFL FABLOK

  

Z przyjemnością informujemy, że dzięki wsparciu Kancelarii, w dniu 18.03.2019 r. została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa Pierwszej Fabryki Lokomotyw FABLOK S.A. w upadłości likwidacyjnej, w ramach trwającego już ponad 5 lat postępowania upadłościowego FABLOK, w którym Kancelaria doradzała inwestorowi. Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa FABLOK – skutki gospodarcze i społeczne Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa daje szansę na […]

Wykład mec. Karola Tatary na studiach podyplomowych na WPiA UJ

  

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16.03.2019 r. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – przeprowadził wykład na studiach podyplomowych dla Sędziów i Prokuratorów, organizowanych przez Katedrę Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji UJ – na temat przygotowanej likwidacji (pre-pack). Wykład spotkał się z zainteresowaniem słuchaczy, a niektóre poruszane wątki wywołały żywą dyskusję.

Doradztwo Kancelarii w jednym z pierwszych „równoległych” PPU

  

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria doradzała RUCH S.A. w restrukturyzacji w przygotowaniu wniosku o otwarcie drugiego przyspieszonego postępowania układowego, z układem częściowym, który zaowocował niedawno otwartym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych kolejnym PPU dla RUCH. Nadzorcą Sądowym została spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Równoległe przyspieszone […]

Zawarcie umowy sprzedaży w pre-packu z udziałem Kancelarii

  

Z satysfakcją informujemy, że w kolejnym pre-packu w którym Kancelaria doradzała inwestorowi, została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa w wykonaniu postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Starem Miasto w Poznaniu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży. Z ramienia Kancelarii projekt nadzorował mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, a opis i oszacowanie przedsiębiorstwa dłużnika sporządził doradca restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek.

Artykuł w Pulsie Biznesu dot. Raportu pre-pack

  

Z przyjemnością informujemy, że w dzisiejszym (02.01.2019 r.) wydaniu Pulsu Biznesu ukazał się artykuł Upadające firmy stają na nogi dzięki pre-packowi, w którym bardzo szeroko omówiono Raport Fundacji Court Watch dot. funkcjonowania pre-packu, którego jednym ze współautorów był mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. Z tekstem w Pulsie Biznesu można zapoznać się […]