Jakie długi mogą być umorzone w ramach tzw. upadłości konsumenckiej?

on
Wielu byłych przedsiębiorców, tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, zaciągnęło nierzadko znaczące zobowiązania związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Osoby takie mają również zobowiązania niezwiązane z działalnością, np. zakup mieszkania na raty.

Jakie długi mogą być umorzone przy upadłości?

Jednym z celów tzw. upadłości konsumenckiej jest, zgodnie ze znowelizowanym art. 2 ust. 2 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze – oddłużenie konsumenta, a dopiero w następnej kolejności jak najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli: Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Wiele osób zastanawia się, czy umorzeniu polegają tylko ich zobowiązania jako konsumentów.

 

Prawo upadłościowe i naprawcze nie rozróżnia długów na te związane z działalnością gospodarczą i długi konsumenckie, a zatem możliwe jest całościowe oddłużenie byłego przedsiębiorcy, który ogłosi upadłość konsumencką.
MK
artykuly