FPA: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Co to jest FPA?

Ostatnio dość popularnym zwrotem żargonowym jest Fit & Proper Assessement – czyli FPA.

Oznacza on ocenę np. odpowiedniości określonej osoby na dane stanowisko.

Niedawno wyrażenie to – jak również skrót – stało się popularne dzięki planom Komisji Nadzoru Finansowego do opublikowania dokumentu o nazwie „Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych”. (Czytaj także: BEPS: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia FPA

Przykładowe użycie to np. pytanie: „Coś długo trwa ocena naszego wniosku o zgodę na powołanie Kowalskiego na Prezesa Zarządu – czy na pewno sprawdziliśmy FPA?”

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego