FICE: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

FICE: definicja

FICE to zarówno skrót od „financial instruments (with) characteristics (of) equity”, jak też skrótowe, żargonowe określenie – tłumaczenie skrótu, czyli instrumenty finansowe o charakterystyce kapitału.

Jest to określenie mające – w sytuacji dużej dynamiki świata finansów i ich określeń – dostosować standardy zwłaszcza raportowania finansowego do zmieniającej się rzeczywistości, która zdaje się nie przystawać do podziału na kapitał i zobowiązania finansowe.

FICE w kontekście upadłościowo-restrukturyzacyjnym

W kontekście upadłościowo-restrukturyzacyjnym nowe definicje mogą być oceniane pod kątem np. materializacji przesłanki majątkowej niewypłacalności – a przykładowe użycie to chociażby rozmowa: „Mamy ujemne kapitały własne; – tak to prawda, ale czy uwzględniliśmy FICE?”.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego