Defense file: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Co to jest defense file?

Kolejnym zwrotem, nieco powiązanym z GAAR, gdyż dotyczącym również prawa podatkowego (aczkolwiek nie wyłącznie) jest defense file.

Tym żargonowym wyrażeniem określa się dokumentację zabezpieczającą i uzasadniającą pewne decyzje, np. w razie kontroli organów podatkowych. (Czytaj także: Minutki: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia Defense file:

Przykładowym użyciem może być np. rada do przełożonego: „Musimy zaktualizować nasz defense file, gdyż ostatnio otrzymane interpretacje podatkowe narażają nas na braki w dziedzinie dokumentacji cen transferowych”.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego