Default: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Default: definicja

Na rynku obligacji często można spotkać się z żargonowym określeniem „default” dla sytuacji, w której emitent nie wykupił terminowo obligacji.

Taka sytuacja jest częsta w kontekście upadłościowo-restrukturyzacyjnym, gdyż emitenci przeżywający problemy finansowe, niestety powszechnie nie wykupują w terminie obligacji. (Czytaj także: IBR: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia default:

Przykładowe użycie to np. pytanie: „Co robimy? Obligacje naszego dłużnika są po raz kolejny w defaulcie – kto wie, jak zachowają się w przypadku upadłości”

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego