Cram down: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Co to jest cram down?

Za sprawą prawa Unii Europejskiej, również w Polsce wyrażenie cram down staje się coraz bardziej popularne.

Dosłownie oznacza ono „wepchnać” jednak w żargonie restrukturyzacyjnym jest jednoznacznie kojarzone – w pewnym uproszczeniu – z możliwością objęcia układem również wierzycieli, którzy głosowali przeciwko układowi. (Czytaj także: STCF: definicja).

Przykładowe użycie przedmiotowego zwrotu cram down:

Przykładowe użycie tego zwrotu to: „Jesteśmy mniejszymi wierzycielami, zatem do nas będzie można zastosować cram down, jeśli ci duzi zgodzą się na układ”.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego