Claw-back: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

on

Claw-back: definicja

Claw-back – w terminologii finansowej, ale również w kontekście upadłościowym, nierzadko mówi się o claw-back określonych środków finansowych – co oznacza, że pomimo ich wpłaty, muszą być zwrócone podmiotowi udzielającemu finansowania.

 

Przykładowe użycie tego słowa:

  • Zwrot ten może być użyty np. w zdaniu: „jak chcesz odpowiedzieć na wezwanie Banku dot. claw-back?”.
slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego