Book building: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Book building: definicja

Zwrotem czasem występującym przy okazji nie tylko rynku kapitałowego, ale szeroko rozumianej restrukturyzacji jest również book building.

Sformułowanie to odnosi się do budowania księgi popytu, ale może też być traktowane jako zbieranie zainteresowania konkretnymi propozycjami inwestorskimi. (Czytaj także: Default: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia Book building

Przykładowe użycie to chociażby „Zatrudniliśmy najlepszych specjalistów od book buildingu, spodziewam się licznych ofert i innych przejawów zainteresowania naszymi obligacjami”.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego