Wyrażeniem, które czerpie z języka angielskiego w zakresie opisu obligacji jest również spolszczone słowo „sputować”, które oznacza – w odniesieniu do obligacji – żądanie przedterminowego wykupu.

Nazwa tego sformułowania wzięła się od określenia „puttable bonds”, czyli obligacji z możliwością przedterminowego wykupu.

Zwrot ten może być użyty np. w kontekście: „Musimy sputować obligacje X, gdyż potrzebujemy cashu, a jesteśmy uprawnieni w świetle WEO”.