Definicja słowa P&L

Bardzo często w żargonie restrukturyzacyjnym są skracane/ujmowane pewne określenia ekonomiczne. Tak jest również w przypadku zwrotu „P&L”, często pisanym zgodnie z zasadami wymowy „pienel”, co tłumaczy się jako „rachunek zysków i strat” – z ang. Profits and Losses Statement.

P&L w zdaniu

Wyrażenie to może być użyte np. w zdaniu „ale z Waszego pienel nie wynika abyście rokowali na szybką poprawę sytuacji finansowej…”.