Definicja słowa NPL:

Częstą sytuacją związaną z niewypłacalnością jest nieterminowe regulowanie zobowiązań wynikających z kredytów czy pożyczek. Dla takich sytuacji używa się określenia „NPL” – non-performing loan, co można przetłumaczyć jako kredyt nieregularny, czy też przeterminowany.

Przykładem użycia tego żargonowego skrótu jest np. konstatacja: „Niestety mamy w naszym Banku coraz więcej NPL„.