Definicja słowa fresh money:

Dla przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji, konieczne jest w praktyce uzyskanie finansowania. Nierzadko jest to tzw. nowe finansowanie, udzielone już po otwarciu właściwego postępowania – z angielska w żargonie określa się je bardzo często jako „fresh money” – co można przetłumaczyć wprost jako „świeże pieniądze„.

Zwrot ten może być użyty np. w wyrażeniu: „Musimy rozsądniej podejść do negocjowania z Bankiem, bardzo potrzebujemy fresh money dla bieżącego funkcjonowania”.