Definicja słowa discharge

Kolejnym sformułowaniem, które chcemy Państwu przedstawić w naszym cyklu słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego jest „discharge„.

Wyrażenie to można przetłumaczyć jako „umorzenie (zobowiązań)„, a dosłownie jako „wyładowanie się„, „rozładowanie się„, a wykorzystywane jest np. w sytuacjach, gdy część zobowiązań po wykonaniu planu podziału będzie umorzona.

Przykładowe zastosowanie to chociażby zwrot „jeżeli plan będzie realizowany, to już za 2,5 roku będziemy mieli discharge naszych zobowiązań”.