W terminologii finansowej, ale również w kontekście upadłościowym, nierzadko mówi się o claw-back określonych środków finansowych – co oznacza, że pomimo ich wpłaty, muszą być zwrócone podmiotowi udzielającemu finansowania.

Zwrot ten może być użyty np. w zdaniu: „jak chcesz odpowiedzieć na wezwanie Banku dot. claw-back?”.