Hardship clauses: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest hardship clasues? Zwrot hardship clasues oznacza dosłownie klauzule trudności lub uciążliwości. Oznacza on postanowienia umowy, które zastrzegają, że wobec pojawienia się trudnych do przewidzenia trudności w realizacji umowy, jej strony mogą żądać jej...