Free float: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Wiele z restrukturyzowanych podmiotów to spółki akcyjne, a zdarzają się także – wydaje się, że coraz częściej – spółki publiczne. Co to jest Free float? Dla nich może być użyteczne w rozmowach i w żargonie restrukturyzacyjnym sformułowanie free float,...

Metodyka odpowiedniości KNF a prawo upadłościowe

Treść metodyki odpowiedniości Komisji Nadzoru Finansowego: Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała Metodykę oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Metodyka dotyczy również obszarów zainteresowania naszej...

Kilka słów wstępnych o przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku

Przymusowa restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku W mediach bardzo dużo uwagi poświęcono ostatnio wszczęciu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny pierwszej w Polsce przymusowej restrukturyzacji. Przymusowa restrukturyzacja jest czasem mylona z...

DStI: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest DStI? Skrót DStI oznacza Debt Service to Income, co może być przetłumaczone jako odsetek dochodu przeznaczanego na obsługę zadłużenia. W sytuacjach przed-upadłościowych lub restrukturyzacyjnych może on być znaczny, co wpływa na ocenę kondycji finansowej...