TUPE: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest TUPE? Kolejny skrót, związany z szeroko rozumianymi restrukturyzacjami, to TUPE, czyli z angielska Transfer of Undertaking Protection of Employment. Oznacza to ochronę praw pracowniczych w przypadku transferu (przejścia) przedsiębiorstwa. Skrótowo Dyrektywę...

UBO: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest UBO? Kolejnym skrótem, który przybliżamy w ramach Słowniczka Żargonu Restrukturyzacyjnego jest UBO, za czym kryje się „Ultimate Business Owner” – lub „Ultimate Beneficial Owner”, czyli przekładając na język polski...

Defense file: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest defense file? Kolejnym zwrotem, nieco powiązanym z GAAR, gdyż dotyczącym również prawa podatkowego (aczkolwiek nie wyłącznie) jest defense file. Tym żargonowym wyrażeniem określa się dokumentację zabezpieczającą i uzasadniającą pewne decyzje, np. w razie...