Kiedy warto przeprowadzić upadłość konsumencką?

Zastanawiając się nad odpowiednim momentem do złożenia wniosku o upadłość konsumencką, trzeba mieć na względzie, iż przesłanką ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność, czyli utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, choć...

Coraz więcej upadłości przedsiębiorców i konsumentów. Konsekwencje.

Coraz więcej upadłości – zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów – co z tego wynika? W ostatnim czasie można zaobserwować liczne opracowania wskazujące na rysujący się trend zwiększenia liczby ogłaszanych upadłości: upadłość przedsiębiorców upadłość konsumentów...