Waiver: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Definicja słowa waiver Sformułowanie „waiver” oznacza z języka angielskiego „zrzeczenie się” lub „rezygnację” – np. z przysługujących określonemu podmiotowi uprawnień. Określenie to często pojawia się w anglojęzycznych...