Entry payment: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Definicja slowa entry payment: W toku negocjacji związanych również z restrukturyzacją, często wymaga się „wpłaty na otwarcie„, wskazującej, że dłużnik rzeczywiście przejawia dobrą wolę zawarcia porozumienia (np. rozratowującego należności). Wpłatę taką...