Fraud: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Definicja słowa fraud Wyrażeniem często używanym do określenia dłużnika, który nie ma realnego majątku, a jego czynności były dokonywane z pokrzywdzeniem wierzycieli jest „fraud„. Fraud – co to znaczy? Zwrot ten oznacza „oszustwo” lub (w...