Super senior: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Definicja słowa super senior Zwrotem często używanym przy okazji finansowania restrukturyzacji jest „super senior„. Oznacza on podmiot, który decyduje się udzielić nowego finansowania podmiotowi restrukturyzowanemu, naturalnie w zamian za odpowiednie...