Haircut: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Definicja słowa haircut Kolejnym wyrażeniem, które chcemy Państwu przybliżyć jest „haircut„. W dosłownym tłumaczeniu sformułowanie to oznaczać może ścięcie włosów, jednak w środowisku związanym z restrukturyzacją tłumaczy się je jako zmniejszenie sumy...

Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / Standstill agreement

Szanowni Państwo! Celem ułatwienia zrozumienia niektórych pojęć używanych powszechnie w żargonie restrukturyzacyjno-upadłościowym, Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy postanowiła przybliżać na Blogu niektóre z żargonowych...