Rozumienie wzbogacenia masy upadłości w kontekście art. 134 ust. 2 pu

Wprowadzenie Ustawa z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe[1] („pu”) reguluje jako skutki ogłoszenia upadłości m.in. bezskuteczność czynności prawnych zdziałanych przez upadłego z osobami bliskimi lub podmiotami powiązanymi. Z wystąpieniem tych skutków pu wiąże np....