Nowa definicja niewypłacalności – dotyczy również konsumentów!

Jedną z najistotniejszych zmian, którą do Prawa upadłościowego wprowadza Prawo restrukturyzacyjne jest zmiana definicji niewypłacalności. Ma to znaczenie również dla konsumentów, ponieważ podstawą ogłoszenia upadłości jest właśnie stan niewypłacalności dłużnika....