Rola syndyka w upadłości konsumenta

Mec. Karol Tatara – Doradca restrukturyzacyjny i Syndyk – przedstawia zadania i rolę syndyka w postępowaniu upadłościowym dotyczącym konsumentów.   Zachęcamy do zapoznania się z materiałem wideo, dostępnym na portalu YouTube:  ...

Klauzula rozsądku – koło ratunkowe dla byłych przedsiębiorców

Jedną z przesłanek uniemożliwiających ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sytuacja, w której w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku dłużnik, mając taki obowiązek, nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Kontekst wprowadzenia klauzuli rozsądku Takiej...

Umorzenie postępowania bez spłaty wierzycieli

Podstawową zasadą każdego postępowania upadłościowego, także przeprowadzenia upadłości konsumenckiej, jest zapewnienie możliwości zaspokojenia wierzycieli w najdalej możliwym zakresie. Jednak uregulowania dotyczące upadłości konsumenckiej tworzą istotny wyłom w tej...