Wymóg wielości wierzycieli a upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – wymaga wielość wierzycieli Wiele osób zadaje pytanie: Czy zatem mogę w ogóle starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli mam tylko jednego wierzyciela? Tak! Gdyż na podstawie znowelizowanych przepisów postępowanie upadłościowe w...

Upadłość konsumencka – statystyka

Wiceminister Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń stwierdził, że Ministerstwo nie zakładało aż takiego zainteresowania upadłością konsumencką. Statystyki dotyczące upadłości konsumenckiej: Ministerstwo zakładało, że w pierwszym roku obowiązywania ustawy do Sądów wpłynie ok....

Sądem właściwym jest zawsze sąd gospodarczy

Nie każdy sąd rejonowy jest właściwym do rozpatrywania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Mimo iż wniosek składa konsument sprawa zostanie przekazana do sądu gospodarczego. Przepis Prawa upadłościowego przesądza, że sprawy upadłościowe rozpoznaje sąd...

Rolnik będący konsumentem może ogłosić upadłość

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, a jednocześnie prowadzącą gospodarstwo rolne i podlegająca z tego tytułu obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) posiada zdolność upadłościową...