BEPS – definicja: Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Co to jest BEPS?

BEPS to popularny skrót od base erosion and profit shifting, czyli erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków.

Działania takie bywają określone jako optymalizacja podatkowa, której starają się przeciwdziałań poszczególne państwa. (Czytaj także: NPL: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia BEPS

Przykładowe użycie to np. stwierdzenie dyrektora: „Musimy bronić się przed wykazaniem, że korzystamy z BEPS„.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego