Bail-in: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Bail-in: definicja

Niedawno w opisach medialnych nośnym sformułowaniem stało się „bail-in„, co oznacza – w dużym uproszczeniu – procedurę administracyjnego umorzenia lub konwersji zobowiązań, w ramach przymusowej restrukturyzacji.

Procedura ta została wprowadzona do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, a w dość dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego można bail-in przełożyć jako „umorzenie za kaucją„.

Przykładowe użycie przedmiotowego zwrotu Bail-in:

  • Przykładowe użycie tego sformułowania, w żargonowej postaci, to np. stwierdzenie „jeśli nikt nie przejmie naszego banku, to musimy się pogodzić, że BFG wdroży bail-in„.

Zobacz również poprzedni wpis na naszym blogu: STCF definicja

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego