Asety: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Asety: definicja

Co to są asety? Naleciałości i spolszczenia z języka angielskiego są coraz popularniejsze w żargonie restrukturyzacyjnym, podobnie jest z wyrażeniem „asety” na określenie aktywów.

Źródłem tego sformułowania jest oczywiście zwrot „assets„, czyli z angielskiego właśnie aktywa. (Czytaj także: Soft commitment: definicja).

Przykładowe użycie przedmiotowego zwrotu Asety:

Przykładowe użycie to np. rozmowa wewnętrzna: „Jak widzi Pan nasze szanse na ogłoszenie upadłości? – Naprawdę nie wiem, nasze asety są obciążone rzeczowo i Sąd może oddalić wniosek…”

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego