Karol Tatara – Radca PrawnyKarol Tatara – Radca Prawny,  Doradca Restrukturyzacyjny (Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 682) absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz School of American Law organizowanej przez The Catholic University of America w Waszyngtonie wraz z WPiA UJ, Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Doradzał w pierwszej przeprowadzonej w Polsce przygotowanej likwidacji (pre-pack), a także szeregu kolejnych tego rodzaju operacji, które są specjalnością Kancelarii. Uczestniczy także – w rozmaitych rolach – we wszystkich dostępnych po 01.01.2016 r. postępowaniach restrukturyzacyjnych (postępowanie sanacyjne, układowe, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie o zatwierdzenia układu).
Członek Prezydium Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie oraz INSOL Europe – międzynarodowej organizacji zrzeszającej praktyków i teoretyków prawa upadłościowego, Prodziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych ds. Legislacji. Kurator spółek prawa handlowego. Prowadzi zajęcia dla aplikantów radcowskich z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz dla studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ekspert zewnętrzny wchodzący w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do opracowania projektu zmian przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej. Ekspert Banku Światowego w zakresie prawnych aspektów niewypłacalności w rankingu Doing Business.
W rankingu „Rzeczpospolitej” z 2015 i 2016 r. wskazywany jako prawnik rekomendowany w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Ponadto, w 2014 został laureatem konkursu „Rising Stars. Prawnicy – Liderzy Jutra”, a w roku 2013 został doceniony w rankingu „Profesjonaliści Forbesa – Zawody Zaufania Publicznego”. W uznaniu zasług w restrukturyzacji spółki Miraculum S.A. dziennik „Rzeczpospolita” przyznał mu tytuł najlepszego prawnika przedsiębiorstwa w 2010 r.


Grzegorz Zaborowski – Radca Prawny

Grzegorz Zaborowski – Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ. Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sądach, organach administracji publicznej oraz warszawskich kancelariach. Pracował w departamencie korporacyjnym i departamencie nieruchomości w międzynarodowej korporacji prawniczej. Pracował również w dziale ochrony środowiska oraz zamówień publicznych jednej z warszawskich kancelarii. W Kancelarii zajmuje się prawem upadłościowym i naprawczym, obsługą korporacyjną spółek oraz prawem procesowym. Specjalizuje się w zakresie prawa dotyczącego obrotu nieruchomościami, postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych oraz prawa ochrony środowiska. Włada językiem niemieckim i językiem angielskim.


Mateusz Palian – Radca Prawny

Mateusz Palian – Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie. Ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W Kancelarii zajmuje się prawem upadłościowym, prawem rynku kapitałowego oraz bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych. Włada językiem angielskim.

 

 


Łukasz TrelaŁukasz Trela – Radca Prawny, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007). Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego UJ (2008). W latach 2009 – 2012 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W Kancelarii zajmuje się prawem cywilnym, upadłościowym i gospodarczym. Włada językiem niemieckim i angielskim.

 


prawo redtrukturyzacyjneMateusz Kaliński, LL.M. – Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz the Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie, gdzie uzyskał tytuł Master of Laws (LL.M.). W Kancelarii zajmuje się prawem upadłościowym i naprawczym, obsługą korporacyjną spółek, w tym ich restrukturyzacją, oraz prawem procesowym. W latach 2011 – 2013 zdobywał doświadczenie jako prawnik w krakowskiej kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie nieruchomości, prawie lotniczym oraz postępowaniach sądowych (w tym grupowych – class action), gdzie zajmował się m.in. licznymi postępowaniami upadłościowymi, bieżącą obsługą spółek handlowych oraz procesami sądowymi. Włada biegle językiem angielskim i w podstawowym zakresie językiem francuskim.

 


prawo redtrukturyzacyjne

Joanna Miodyńska – Radca Prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W Kancelarii zajmuje się sprawami związanymi ze sprawowaniem kurateli spółek prawa handlowego, a także postępowaniami upadłościowymi i likwidacyjnymi podmiotów gospodarczych.

 


prawo restrukturyzacyjne

Anna Czarnota – Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Paris – Dauphine. W 2015 rozpoczęła aplikację radcowską. Doświadczenie zdobywała w renomowanej kancelarii wrocławskiej zajmującą się obsługą podmiotów z sektora energetycznego. W Kancelarii zajmuje się doradztwem korporacyjnym z uwzględnieniem problematyki restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz prawem procesowym. Włada językiem angielskim i francuskim, a także w podstawowym zakresie językiem włoskim.


Marzena Zbylut – Kierownik Biura

Marzena Zbylut – Kierownik Biura, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Biologia, ukończyła studia podyplomowe na kierunku Prawo Pracy i Prawo Ubezpieczeń Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W Kancelarii zajmuje się obsługą administracyjną.