W ramach postępowań upadłościowych czy restrukturyzacyjnych używa się często określenia „fire sale”, co oznacza szybką – lub wymuszoną sprzedaż.

W szczególności, wyceny majątku na potrzeby takich postępowań, powinny uwzględniać dyskonto z tytułu szybkiej sprzedaży, ma to zastosowanie również do wyceny przedmiotu pre-packu.