Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / entry payment

W toku negocjacji związanych również z restrukturyzacją, często wymaga się „wpłaty na otwarcie”, wskazującej, że dłużnik rzeczywiście przejawia dobrą wolę zawarcia porozumienia (np. rozratowującego należności). Wpłatę taką określa się „entry...

Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / fraud

Wyrażeniem często używanym do określenia dłużnika, który nie ma realnego majątku, a jego czynności były dokonywane z pokrzywdzeniem wierzycieli jest „fraud”. Zwrot ten oznacza „oszustwo” lub (w potocznym znaczeniu) „przekręt”....

Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / super senior

Zwrotem często używanym przy okazji finansowania restrukturyzacji jest „super senior”. Oznacza on podmiot, który decyduje się udzielić nowego finansowania podmiotowi restrukturyzowanemu, naturalnie w zamian za odpowiednie zabezpieczenia. To właśnie te...

Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / collateral

Zwrot „collateral” może być rozumiany na kilka sposobów, spośród których na uwagę w kontekście żargonu restrukturyzacyjnego zasługuje rozumienie tego zwrotu jako „dodatkowy”, ale też jako „zabezpieczenie”. Możliwe jest używanie go...

Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / distressed assets

Kolejnym wyrażeniem żargonowym jest pojęcie „distressed assets”, którym określa się aktywa wystawione na sprzedaż po bardzo okazyjnej cenie, ze względu na konieczność ich szybkiego zbycia, zwane także aktywami zagrożonymi. Pojęcie to pojawia się np. w...

Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / haircut

Kolejnym wyrażeniem, które chcemy Państwu przybliżyć jest „haircut”. W dosłownym tłumaczeniu sformułowanie to oznaczać może ścięcie włosów, jednak w środowisku związanym z restrukturyzacją tłumaczy się je jako zmniejszenie sumy należności/wierzytelności...

Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / Standstill agreement

Szanowni Państwo! Celem ułatwienia zrozumienia niektórych pojęć używanych powszechnie w żargonie restrukturyzacyjno-upadłościowym, Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy postanowiła przybliżać na Blogu niektóre z żargonowych...