Fresh money: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Definicja słowa fresh money: Dla przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji, konieczne jest w praktyce uzyskanie finansowania. Nierzadko jest to tzw. nowe finansowanie, udzielone już po otwarciu właściwego postępowania – z angielska w żargonie określa się je...

NPL: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Definicja słowa NPL: Częstą sytuacją związaną z niewypłacalnością jest nieterminowe regulowanie zobowiązań wynikających z kredytów czy pożyczek. Dla takich sytuacji używa się określenia „NPL” – non-performing loan, co można przetłumaczyć jako kredyt...

P&L: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Definicja słowa P&L Bardzo często w żargonie restrukturyzacyjnym są skracane/ujmowane pewne określenia ekonomiczne. Tak jest również w przypadku zwrotu „P&L”, często pisanym zgodnie z zasadami wymowy „pienel”, co tłumaczy się jako...

Waiver: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Definicja słowa waiver Sformułowanie „waiver” oznacza z języka angielskiego „zrzeczenie się” lub „rezygnację” – np. z przysługujących określonemu podmiotowi uprawnień. Określenie to często pojawia się w anglojęzycznych...

Fire sale: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Definicja słowa fire sale W ramach postępowań upadłościowych czy restrukturyzacyjnych używa się często określenia „fire sale„, co oznacza szybką – lub wymuszoną sprzedaż. W szczególności, wyceny majątku na potrzeby takich postępowań, powinny...

Entry payment: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Definicja slowa entry payment: W toku negocjacji związanych również z restrukturyzacją, często wymaga się „wpłaty na otwarcie„, wskazującej, że dłużnik rzeczywiście przejawia dobrą wolę zawarcia porozumienia (np. rozratowującego należności). Wpłatę taką...