Waiver: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Definicja słowa waiver Sformułowanie „waiver” oznacza z języka angielskiego „zrzeczenie się” lub „rezygnację” – np. z przysługujących określonemu podmiotowi uprawnień. Określenie to często pojawia się w anglojęzycznych...

Fire sale: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Definicja słowa fire sale W ramach postępowań upadłościowych czy restrukturyzacyjnych używa się często określenia „fire sale„, co oznacza szybką – lub wymuszoną sprzedaż. W szczególności, wyceny majątku na potrzeby takich postępowań, powinny...

Entry payment: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Definicja slowa entry payment: W toku negocjacji związanych również z restrukturyzacją, często wymaga się „wpłaty na otwarcie„, wskazującej, że dłużnik rzeczywiście przejawia dobrą wolę zawarcia porozumienia (np. rozratowującego należności). Wpłatę taką...

Fraud: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Definicja słowa fraud Wyrażeniem często używanym do określenia dłużnika, który nie ma realnego majątku, a jego czynności były dokonywane z pokrzywdzeniem wierzycieli jest „fraud„. Zwrot ten oznacza „oszustwo” lub (w potocznym znaczeniu)...

Super senior: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Definicja słowa super senior Zwrotem często używanym przy okazji finansowania restrukturyzacji jest „super senior„. Oznacza on podmiot, który decyduje się udzielić nowego finansowania podmiotowi restrukturyzowanemu, naturalnie w zamian za odpowiednie...