Zalety pre-packu, czyli przygotowanej likwidacji

Do największych zalet przygotowanej likwidacji należy zaliczyć: szybkość procesu (istotną wadą sprzedaży w toku tradycyjnego postępowania upadłościowego jest znaczny czas upływający pomiędzy ogłoszeniem upadłości a dojściem do skutku transakcji sprzedaży aktywów...

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (link). W Rejestrze – dostępnym za pośrednictwem strony internetowej – ujawniane będą m.in. podstawowe informacje o przebiegu prowadzonych postępowań...

Fraud: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Definicja słowa fraud Wyrażeniem często używanym do określenia dłużnika, który nie ma realnego majątku, a jego czynności były dokonywane z pokrzywdzeniem wierzycieli jest „fraud„. Zwrot ten oznacza „oszustwo” lub (w potocznym znaczeniu)...