Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / turnaround

Pojęcie „turnaround” – podobnie jak prezentowane wcześniej „payback” oznacza „zwrot”. W tym jednak przypadku dotyczy to zwrotu np. w negocjacjach, odnosząc pojęcie bardziej do sytuacji niż zwrotu w sensie ekonomicznym....