Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / payback

Sformułowanie „payback” oznacza zwrot (środków finansowych) – np. z inwestycji. Jest używane dla określenia np. opłacalności inwestycji w dane aktywo. Przykładowe użycie tego słowa w żargonie to: „Przeliczyliśmy się co do najwcześniejszego...