Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / intercreditor agreement

W toku procesów upadłościowych czy restrukturyzacyjnych czasem zdarza się, że wierzyciele zawierają porozumienia np. co do sposobu dochodzenia roszczeń, czy też składania środków zaskarżenia. Takie porozumienia określa się jako intercreditor agreement. Żargonowe...

Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / waiver

Sformułowanie „waiver” oznacza z języka angielskiego „zrzeczenie się” lub „rezygnację” – np. z przysługujących określonemu podmiotowi uprawnień. Określenie to często pojawia się w anglojęzycznych umowach, np. w postanowieniach...