Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / fire sale

W ramach postępowań upadłościowych czy restrukturyzacyjnych używa się często określenia „fire sale”, co oznacza szybką – lub wymuszoną sprzedaż. W szczególności, wyceny majątku na potrzeby takich postępowań, powinny uwzględniać dyskonto z tytułu...

Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / shadow director

Określenia „shadow director” używa się na oznaczenie osoby, która mimo, że formalnie nie funkcjonuje w ramach organów osób prawnych czy spółek, to jednak wywiera decydujący (lub przynajmniej bardzo znaczny) wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Shadow...