Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / entry payment

W toku negocjacji związanych również z restrukturyzacją, często wymaga się „wpłaty na otwarcie”, wskazującej, że dłużnik rzeczywiście przejawia dobrą wolę zawarcia porozumienia (np. rozratowującego należności). Wpłatę taką określa się „entry...