Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / fraud

Wyrażeniem często używanym do określenia dłużnika, który nie ma realnego majątku, a jego czynności były dokonywane z pokrzywdzeniem wierzycieli jest „fraud”. Zwrot ten oznacza „oszustwo” lub (w potocznym znaczeniu) „przekręt”....