Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / super senior

Zwrotem często używanym przy okazji finansowania restrukturyzacji jest „super senior”. Oznacza on podmiot, który decyduje się udzielić nowego finansowania podmiotowi restrukturyzowanemu, naturalnie w zamian za odpowiednie zabezpieczenia. To właśnie te...

Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / collateral

Zwrot „collateral” może być rozumiany na kilka sposobów, spośród których na uwagę w kontekście żargonu restrukturyzacyjnego zasługuje rozumienie tego zwrotu jako „dodatkowy”, ale też jako „zabezpieczenie”. Możliwe jest używanie go...