Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / distressed assets

Kolejnym wyrażeniem żargonowym jest pojęcie „distressed assets”, którym określa się aktywa wystawione na sprzedaż po bardzo okazyjnej cenie, ze względu na konieczność ich szybkiego zbycia, zwane także aktywami zagrożonymi. Pojęcie to pojawia się np. w...