Aktualności

Artykuł Prawników Kancelarii w Eurofenix jesień 2017

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym numerze kwartalnika Eurofenix (jesień 2017) – wydawanego przez organizację INSOL Europe – został opublikowany artykuł pt. Pre-Packs in Poland: 18 months on, którego autorami są Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, biegły Marcin Kubiczek – doradca restrukturyzacyjny oraz Mateusz Kaliński, LL.M. – prawnik w naszej Kancelarii. … Czytaj dalej Artykuł Prawników Kancelarii w Eurofenix jesień 2017

Udział Mec. Karola Tatary w opiniowaniu projektu ustawy o KRZ

Z satysfakcją informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w opiniowaniu projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Mec. Tatara był zaangażowany w opiniowanie jako Prodziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych ds. Legislacji. Z projektem ustawy można zapoznać się na stronach Rządowego Centrum Legislacji – link.

Mec. Karol Tatara na szkoleniu dot. prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Z przyjemnością informujemy, że Mec. Karol Tatara weźmie udział jako prelegent na Konferencji Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorstw – aspekty praktyczne, III edycja, organizowanej przez Golden Solutions w Warszawie w dniach 25-26 października 2017 r. Mec. Tatara, wspólnie z doradcą restrukturyzacyjnym Marcinem Kubiczkiem będą mieli wystąpienie na temat: Restrukturyzacja w drodze przygotowanej likwidacji [PRE-PACK]. Więcej informacji można … Czytaj dalej Mec. Karol Tatara na szkoleniu dot. prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Artykuł w PB dot. pre-packu z wypowiedzią Mec. Tatary

Z przyjemnością informujemy, że w weekendowym wydaniu (Nr 153/2017) Pulsu Biznesu ukazał się artykuł dot. pre-packu z wypowiedzią Mec. Karola Tatary. Z artykułem (wersja internetowa) można zapoznać się na stronie internetowej Pulsu Biznesu. W swojej wypowiedzi Mec. Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – podkreślił korzyści jakie daje pre-pack wszystkim interesariuszom, a w tym … Czytaj dalej Artykuł w PB dot. pre-packu z wypowiedzią Mec. Tatary

Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji

W dniu 25.07.2017 r. doszło do zawarcia między Inwestorem FUGO S.A. (spółka należąca do grupy kapitałowej FAMUR) a Syndykiem masy upadłości umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa FAMAGO Sp. z o.o. w upadłości w procedurze przygotowanej likwidacji (pre-pack). Wartość zawartej umowy sprzedaży to ponad 11 mln złotych i jest to najwyższa wartość przedmiotu pre-packu spośród zatwierdzonych … Czytaj dalej Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji

Wypowiedź Mec. Karola Tatary dla DGP- dot. nowego Rozporządzenia UE dot. upadłości

Z satysfakcją informujemy, iż w wydaniu Dziennika Gazety Prawnej z dnia 03.07.2017 r. ukazał się artykuł „Upadek turystyki upadłościowej” z wypowiedzią Mec. Karola Tatary – radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego. W swojej wypowiedzi Mec. Tatara podkreślił, iż Jedną z najistotniejszych praktycznie kwestii jest obowiązek utworzenia do 26 czerwca 2018 r. elektronicznych rejestrów upadłości, co wynika z … Czytaj dalej Wypowiedź Mec. Karola Tatary dla DGP- dot. nowego Rozporządzenia UE dot. upadłości

Udział Mec. Karola Tatary w debacie eksperckiej nt. przebicia zasłony korporacyjnej

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 01.06.2017 r. Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w debacie eksperckiej na temat możliwości i zasadności wprowadzenia do polskiego systemu prawa gospodarczego instytucji przebicia zasłony korporacyjnej (tzw. piercing the corporate veil – PCV) lub wykorzystania innych instrumentów prawnych dla ochrony wierzycieli. Mec. Tatara w … Czytaj dalej Udział Mec. Karola Tatary w debacie eksperckiej nt. przebicia zasłony korporacyjnej

Artykuł prawników Kancelarii w INSOL Europe Inside Story

Z satysfakcją informujemy, że w majowym wydaniu Inside Story – magazynu INSOL Europe ukazał się artykuł prawników naszej Kancelarii – Mec. Karola Tatary – radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego oraz Mateusza Kalińskiego, LL.M. na temat pre-packu w Polsce. Artykuł nosi tytuł Pre-pack – Great opportunity for creditors, debtors and investors in Polish bankruptcy law i można … Czytaj dalej Artykuł prawników Kancelarii w INSOL Europe Inside Story

Prawomocne zatwierdzenie układu częściowego w przyspieszonym post. układowym z udziałem Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria doradzała w sprawie przyjęcia przez Klienta układu częściowego w przyspieszonym postępowaniu układowym. Postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia tak przyjętego układu jest już prawomocne i daje Klientowi możliwość realizacji przyjętego układu. Oznacza to, że – wypracowane przy udziale Kancelarii – propozycje układowe oraz kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym okazały się w … Czytaj dalej Prawomocne zatwierdzenie układu częściowego w przyspieszonym post. układowym z udziałem Kancelarii

Prelekcja Mec. Karola Tatary na KongRes 2017

Z przyjemnością informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, wygłosił prelekcję na temat „Pre-pack – refleksje po roku stosowania instytucji – wraz z postulatami de lege ferenda” – w czasie IV Polskiego Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego organizowanego przez Instytut Allerhanda, który odbył się w Warszawie w dniach 27-28.04.2017 r.

Udział Kancelarii w przygotowaniu Raportu na temat funkcjonowania pre-packu

Kancelaria wzięła udział w przygotowaniu Raportu w ramach Monitoringu Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego: Pre-pack – instytucja przygotowanej likwidacji w pierwszym roku obowiązywania w Polsce. Raport został zaprezentowany na konferencji prasowej w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie w dniu 25.04.2017 r. W czasie konferencji prezentującej Raport Mec. Tatara wskazał m.in.: Polska awansowała w rankingu Doing Business Banku … Czytaj dalej Udział Kancelarii w przygotowaniu Raportu na temat funkcjonowania pre-packu

Ranking Rzeczpospolitej 2017

Z przyjemnością informujemy, że w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2017 organizowanym przez „Rzeczpospolitą”: Nasza Kancelaria znalazła się na I miejscu wśród kancelarii rekomendowanych w dziedzinie „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne” – zaraz za liderem – kancelarią Zimmerman i Wspólnicy; Karol Tatara został wskazany jako rekomendowany prawnik w dziedzinie „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne” – tuż za liderem, Mec. … Czytaj dalej Ranking Rzeczpospolitej 2017

Przyjęcie układu częściowego z udziałem Kancelarii

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria doradzała w przyspieszonym postępowaniu układowym w ramach którego Klient zawarł układ częściowy. Układ częściowy polega na objęciu układem jedynie niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Z reguły będą to wierzyciele finansowi lub np. leasingodawcy albo wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo. Postępowanie toczyło się przed Sądem Restrukturyzacyjnym … Czytaj dalej Przyjęcie układu częściowego z udziałem Kancelarii

Udział Mec. Karola Tatary w spotkaniu Non-performing loans in CEE Region – recent developments

Z przyjemnością informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął w dniu 22.03.2017 r. udział w panelu eksperckim w czasie spotkania Non-performing loans in CEE Region – recent developments, organizowanego w Warszawie przez Kancelarię K&L Gates we współpracy z EMSA Capital i Stowarzyszeniem Praktyków Restrukturyzacji. Tematyką wystąpienia Mec. Tatary była kwestia … Czytaj dalej Udział Mec. Karola Tatary w spotkaniu Non-performing loans in CEE Region – recent developments

Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach kolejnego pre-packu z udziałem Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13.03.2017 r. syndyk upadłej spółki będącej klientem Kancelarii zawarł z inwestorem umowę sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w formule przygotowanej likwidacji (pre-pack). Co istotne, w tej sprawie wydanie funkcjonującego przedsiębiorstwa nabywcy – inwestorowi – zostało dokonane niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości i zatwierdzeniu warunków sprzedaży, a zatem została zachowana ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa, … Czytaj dalej Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach kolejnego pre-packu z udziałem Kancelarii

Kancelaria doradzała w jednym z pierwszych postępowań o zatwierdzenie układu

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria doradzała w jednym z pierwszych postępowań o zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu głosów przez dłużnika, pod nadzorem Nadzorcy Układu. Postępowanie o zatwierdzenie układu jest nową instytucją prawną wprowadzoną ustawą – Prawo restrukturyzacyjne i polega na zasadniczo pozasądowym porozumieniu dłużnika z jego wierzycielami, zatwierdzanym przez Sąd. W postępowaniu funkcję Nadzorcy Układu … Czytaj dalej Kancelaria doradzała w jednym z pierwszych postępowań o zatwierdzenie układu

Otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Klienta Kancelarii

Uprzejmie informujemy, że 30.12.2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie sanacyjne wobec Klienta Kancelarii – dużej spółki z branży handlu metalami nieżelaznymi i ich surowcami. Sąd powołał też zarządcę masy sanacyjnej – doradcę restrukturyzacyjnego wskazanego przez Klienta we wniosku. Kancelaria doradzała w/w Klientowi na etapie przygotowywania … Czytaj dalej Otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Klienta Kancelarii

Pierwszy pre-pack połączony z wydaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabywcy

Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem z dnia  11 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach ogłosił upadłość w trybie przygotowanej likwidacji i zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika z branży energetycznej. W dniu ogłoszenia upadłości inwestor dzięki opracowanej przez Kancelarię koncepcji przejął wprost od upadłego przy udziale syndyka zarządzanie zorganizowaną częścią … Czytaj dalej Pierwszy pre-pack połączony z wydaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabywcy

Artykuł naukowy Prawników naszej Kancelarii- przejęcie umów

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym numerze pisma Doradca Restrukturyzacyjny (nr 6 [4/2016]) ukazał się artykuł prawników naszej Kancelarii – Mec. Karola Tatary, Mec. Łukasza Treli i Mateusza Kalińskiego, LL.M. pt.: „Przeniesienie praw i obowiązków z umów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w związku z jego sprzedażą w trakcie postępowania upadłościowego, w szczególności w ramach przygotowanej … Czytaj dalej Artykuł naukowy Prawników naszej Kancelarii- przejęcie umów

Pierwsza decyzja Sądu Okręgowego w sprawie zatwierdzenia pre-packu z udziałem Kancelarii

Z przyjemnością informujemy o kolejnym prawomocnie zakończonym postępowaniu o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa (tzw. pre-pack) w ramach postępowania o ogłoszenie upadłości dłużnika, w którym brała udział nasza Kancelaria. W postępowaniu tym na postanowienie Sądu upadłościowego w Krakowie zatwierdzające warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika zażalenie złożył jeden z wierzycieli. W dniu 02.12.2016 r. Sąd odwoławczy – Sąd Okręgowy … Czytaj dalej Pierwsza decyzja Sądu Okręgowego w sprawie zatwierdzenia pre-packu z udziałem Kancelarii

Kolejny pre-pack z udziałem Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, ze postanowieniem z dnia 02.12.2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części dużego przedsiębiorstwa z branży górniczej. Dłużnikowi w przygotowywaniu wniosku oraz na etapie sądowym doradzała nasza Kancelaria. Wartość transakcji to ok. 11 mln złotych. Ścisłą specjalizacją Kancelarii jest doradztwo w procedurze przygotowanej likwidacji (tzw. Pre-pack), w … Czytaj dalej Kolejny pre-pack z udziałem Kancelarii

Mec. Karol Tatara wziął udział w VII Konferencji Interim Management

Informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w VII Konferencji Interim Management, która odbyła się 01.12.2016 r. w Warszawie. W czasie Konferencji, Mec. Tatara wygłosił (wspólnie z S. Witkowskim i M. Kubiczkiem ze spółki ALERION Sp. z o.o.) prezentację pt. „Współpraca Interim Managerów i doradców restrukturyzacyjnych – klucz do … Czytaj dalej Mec. Karol Tatara wziął udział w VII Konferencji Interim Management

Kancelaria doradzała w jednym z pierwszych postępowań układowych w Polsce

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria doradzała w jednym z pierwszych w Polsce postępowań o otwarcie postępowania układowego. Postępowanie to toczyło się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydziale VIII Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych i zakończyło się wydaniem 14.11 br. postanowienia o otwarciu postępowania układowego. Postępowanie układowe jest jednym z 4 postępowań restrukturyzacyjnych dostępnych … Czytaj dalej Kancelaria doradzała w jednym z pierwszych postępowań układowych w Polsce

Prawomocnie zatwierdzony układ, w którym Kancelaria doradzała przy formułowaniu propozycji układowych

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 07.11.2016 r. Sądu upadłościowy stwierdził prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli Klienta, któremu Kancelaria doradzała w zakresie sformułowania ostatecznych propozycji układowych. Doradztwo Kancelarii koncentrowało się na sformułowaniu propozycji układowych, pod kątem ich  zgodności z krajowym i europejskim prawem dotyczącym pomocy publicznej. Warto zaznaczyć, że w wypadku … Czytaj dalej Prawomocnie zatwierdzony układ, w którym Kancelaria doradzała przy formułowaniu propozycji układowych

Udział Prawników Kancelarii w przygotowaniu raportu Doing Business 2017

Z przyjemnością informujemy, że Prawnicy naszej Kancelarii – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Karol Tatara, radca prawny Mateusz Palian, aplikant radcowski Adam Królik oraz prawnik Mateusz Kaliński wzięli udział w przygotowaniu Raportu Banku Światowego – Doing Business 2017. W Raporcie eksperci naszej Kancelarii odpowiedzialni byli (wraz z innymi ekspertami z Polski) za część „Resolving Insolvency” … Czytaj dalej Udział Prawników Kancelarii w przygotowaniu raportu Doing Business 2017

Nowe wpisy na Blogu Kancelarii

Serdecznie zapraszamy do lektury nowych wpisów na Blogu Kancelarii – a zwłaszcza obszernego omówienia ogłoszenia upadłości konsumenckiej w stosunku do byłego przedsiębiorcy, który nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Mec. Karol Tatara wziął udział w Kongresie INSOL Europe

Uprzejmie informujemy, że radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Karol Tatara wziął udział w dorocznym Kongresie INSOL Europe – międzynarodowej organizacji skupiającej praktyków i teoretyków szeroko pojętego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Tegoroczny Kongres, na który delegatem był Mec. Tatara, odbywał się w Portugalii w dniach 22-25.09.2016 r.

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy

Z przyjemnością informujemy, że Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość konsumencką Klienta Kancelarii – byłego przedsiębiorcy, który w czasie gdy był przedsiębiorcą nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości, tj. naruszył obowiązek wynikający z art. 21 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe. Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy Sąd, … Czytaj dalej Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy

Opinia Mec. Karola Tatary dla DGP dot. pre-packu

Z przyjemnością informujemy, że w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 11.07.2016 r. ukazał się artykuł „Instytucja przygotowanej likwidacji firm zdaje egzamin” z opinią Mec. Karola Tatary. W swojej opinii Mec. Tatara zwraca uwagę na zalety szybkości postępowania w przypadku pre-packu oraz zachowania istniejącego przedsiębiorstwa dłużnika. Z artykułem (oraz komentarzem Mec. Tatary) można się zapoznać poniżej:

Przygotowana likwidacja (pre-pack) – rewolucyjna forma restrukturyzacji

Obowiązująca od 01.01.2016 r. nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne, oprócz wprowadzenia czterech nowych postępowań restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców w kryzysie, wprowadziła również istotne zmiany w Prawie upadłościowym. Jedną z najistotniejszych takich zmian jest wprowadzenie nowego postępowania jakim jest pre-pack, czyli przygotowana likwidacja. Przygotowana likwidacja polega na tym, że wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zostaje złożony … Czytaj dalej Przygotowana likwidacja (pre-pack) – rewolucyjna forma restrukturyzacji

Wypowiedź Mec. Karola Tatary dla Dziennika Gazety Prawnej – legitymacja prokuratorów do postępowań zakazowych

Z przyjemnością informujemy, że w dzisiejszym (23.06.2016 r.) wydaniu Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł z komentarzem radcy prawnego Karola Tatary na temat legitymacji prokuratorów do wszczynania postępowań o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem Mec. Karola Tatary, należy podchodzić z ostrożnością do kwestii legitymacji prokuratorów i możliwości wszczynania postępowań zakazowych, gdyż to wierzyciele i syndycy są … Czytaj dalej Wypowiedź Mec. Karola Tatary dla Dziennika Gazety Prawnej – legitymacja prokuratorów do postępowań zakazowych

Artykuł Mec. Karola Tatary w piśmie Doradca Restrukturyzacyjny

Z satysfakcją informujemy, że w najnowszym (nr 4 06.2016) numerze Doradcy Restrukturyzacyjnego – pisma Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych we współpracy z Instytutem Allerhanda ukazał się artykuł Mec. Karola Tatary oraz biegłego sądowego Marcina Kubiczka pt. Przygotowana likwidacja (pre-pack) – wstępne uwagi na temat funkcjonowania instytucji. W artykule eksperci omawiają instytucję przygotowanej likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem … Czytaj dalej Artykuł Mec. Karola Tatary w piśmie Doradca Restrukturyzacyjny

Mec. Karol Tatara prelegentem Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego 2016

Z przyjemnością informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w Kongresie Prawa Restrukturyzacyjnego KongRes 2016 organizowanym przez Instytut Allerhanda w dniach 16-17.06.2016 r. w Warszawie oraz wygłosił referat na temat: Pre-packi, czyli szybciej sprzedać się nie da. Referat Mec. Tatary spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników KongResu oraz … Czytaj dalej Mec. Karol Tatara prelegentem Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego 2016

Kancelaria w zestawieniu Butikomania 2016

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria została wyróżniona w zestawieniu butikowych kancelarii prawnych „Butikomania 2016”, przygotowanym przez portal Rynek Prawniczy, w kategorii Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Pełne zestawienie można znaleźć pod adresem: link

Kancelaria doradzała w pierwszym pre-packu

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria doradzała w pierwszym w Polsce postępowaniu upadłościowym z wykorzystaniem nowego instrumentu prawnego jakim jest przygotowana likwidacja (pre-pack). Przygotowana likwidacja polega na zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego jednocześnie z ogłoszeniem upadłości. Pozwala to na zachowanie przedsiębiorstwa upadłego i jego szybką sprzedaż, zanim znacznie straci na wartości. Ogłoszenie upadłości wraz z zatwierdzeniem warunków … Czytaj dalej Kancelaria doradzała w pierwszym pre-packu

Mec. Karol Tatara prelegentem szkolenia w OIDR Kraków

Z przyjemnością informujemy, że Mec. Karol Tatara był prelegentem szkolenia organizowanego przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie w dniu 03.06.2016 r. Mec. Tatara uczestniczył w panelu „Prawo restrukturyzacyjne”, w którym poruszył tematykę nowych możliwości stworzonych przez nowelizację prawa upadłościowego dokonaną ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, a w tym trybu przygotowanej likwidacji (pre-pack), oraz wypowiedział się … Czytaj dalej Mec. Karol Tatara prelegentem szkolenia w OIDR Kraków

Zawarcie umowy dodatkowego ubezpieczenia OC Kancelarii

Kancelaria informuje, że zawarła dodatkową umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, która znacznie zwiększyła sumę gwarancyjną ubezpieczenia, którym Kancelaria była dotychczas objęta. Dodatkowym ubezpieczeniem objęci zostali wszyscy prawnicy Kancelarii posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. Umowa ta została zawarta w celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa i komfortu prawnego naszym Klientom.

Nowe zasady: odpowiedzialność członków zarządu w spółkach akcyjnych od 01.01.2016 r.

Odpowiedzialność członków zarządu po 1.01.2016 Po wejściu w życie Prawa restrukturyzacyjnego (czyli od 01.01.2016 r.) zmianie uległy również zasady odpowiedzialności członków zarządu ich osobistym majątkiem, związane ze sprawowaniem przez nich funkcji w zarządzie spółki. Powyższe dotyczy również członków zarządów spółek akcyjnych, nawet mimo tego, że w przepisach ksh dot. spółki akcyjnej nie znajduje się odpowiednik … Czytaj dalej Nowe zasady: odpowiedzialność członków zarządu w spółkach akcyjnych od 01.01.2016 r.

Katalog Praw Przedsiębiorców – prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe od 2016

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria opracowała dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 6. numer pisma Katalog Praw Przedsiębiorców – zeszyt poświęcony prawu restrukturyzacyjnemu i prawu upadłościowemu po 01.01.2016 r. Opracowana przez Kancelarię materia obejmuje 4 nowe postępowania restrukturyzacyjne, zmianę definicji niewypłacalności i terminu do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,, nowości w postępowaniu oddłużeniowym indywidualnych przedsiębiorców, nowe … Czytaj dalej Katalog Praw Przedsiębiorców – prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe od 2016

Awans Kancelarii w Rankingu Rzeczpospolitej 2016

18 kwietnia 2016r. w Operze Narodowej w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników Rankingu Kancelarii Prawniczych 2016. Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy w tym roku zajęła 1 miejsce pod kątem kancelarii rekomendowanych w zakresie: Prawo upadłościowe i postępowanie naprawcze – zaraz za liderem: Kancelarią Zimmerman i Wspólnicy. Jest to duże wyróżnienie i istotny awans (samodzielna … Czytaj dalej Awans Kancelarii w Rankingu Rzeczpospolitej 2016

Prawo restrukturyzacyjne a pomoc publiczna

Pomoc publiczna w postępowaniach restrukturyzacyjnych Obowiązująca od 1 stycznia br. nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne wprowadziła 4 nowe postępowania restrukturyzacyjne, których zasadniczym celem jest doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami. W ramach układu może dojść do modyfikacji treści stosunków prawnych łączących dłużnika z jego wierzycielami, w tym wierzycielami publicznoprawnymi. W związku z tym, w ustawie … Czytaj dalej Prawo restrukturyzacyjne a pomoc publiczna